Erol Erdinç (Piyano)

Ankara Devlet Konservatuvarını bitirdi; eğitimine Paris Konservatuvarında devam etti. Ankara ve İstanbul’da Orkestra Şefi, Güzel Sanatlar Gn. Md. CSO Genel Müzik Direktörü olarak çalıştı. Bilkent Üni. Müzik Fak. Dekanlığı yaptı. HÜ Devlet Konservatuvarı Caz Bölümünü kurdu. Devlet Sanatçısı ünvanı verildi. Hacettepe Üni. Sanat Ödülü aldı. Fransa hükümeti Ordre des Arts et des Letters – Sanat ve Edebiyat Nişanı verdi. Yurtiçinde ve dünyanın birçok sahnesinde konserler verdi, CD kayıtları gerçekleştirdi, birçok eser yazdı.

St.Petersburg Flarmoni Orkestrası, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Bulgaristan Radyo Orkestrası, Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası gibi topluluklarla CD kayıtları bulunmaktadır. Halen Hacettepe Devlet Konservatuarı’nda Orkestra Şefliği ve Hacettepe Senfoni Orkestrası Müzik Direktörü görevlerini sürdürmekte.

Sanatçının Web Sitesi