Erhan Seçkin (Davul)

Ankara’da doğdu. 1988’de Ankara Devlet Konservatuarı Perküsyon Bölümü’nden mezun oldu. Öğrenimi esnasında Phillipe’den ders aldı. Garcia (Eric Trufaz’ın Davulcusu). 2 yıl Phillipe Garcia ile çalıştıktan sonra Öğr. Gör. Haşim Yedican’la çalışmaya başladı. İstanbul Devlet Opera ve Balesinin sınavını kazandı ve halen vurmalı çalgılar bölümünün ana şefidir. Uluslararası festivallerde sayısız konser verdi.