Ali Aykaç  (Piyano)

Ankara Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümünü bitirdi; kompozisyon ve armoni dallarında çalıştı. Türk Müziği hakkında inceleme ve araştırmalarda bulundu. Yerli ve yabancı pop orkestralarıyla, çeşitli caz gruplarıyla çaldı. Bestecilik, aranjörlük, stüdyo müzisyenliği alanlarında çalıştı. 1989 yılında HÜ Devlet Konservatuarı Modern Dans Bölümünde piyanist olarak göreve başladı; birlikte çalıştığı yerli ve yabancı modern dansçıların koreografileri için müzikler yaptı. Caz, latin ve popüler müzik türlerinde hazırladığı projeleri konserlerde ve televizyon programlarında sundu. Türk müziği ile diğer yerel müzikleri sentez yaparak gerek modern dansta, gerekse diğer alanlarda kullanmaya başladı. 2000’li yılların başından itibaren daha çok caz ve popüler müzik alanlarında çalışmakla birlikte, kendi stüdyosunu oluşturdu. Bilgisayar destekli müzik, senfonik eserler, koro eserleri, oyun müzikleri çalışmaları yapmakta olan Aykaç, 2007’de HÜ Devlet Konservatuarından ayrıldı. 2009 yılında sahnelenen ve Ankara, Samsun, Mersin DOB tarafından beş sezon oynanan Seslerle Anadolu adlı oyunun müziklerini yaptı. DOB Genel Müdürlüğünün izlenimleri ile projenin daha da büyütülmesi doğrultusunda Anadolu Sihri adını alan; büyük orkestra, koro ve baleden oluşan gösterinin müziklerini yaptı. 2015 yılında Atilla Şentin ile Blue Project grubunu kurarak tanınmış melodileri senfonik tarzda düzenleyerek konserler veren piyano virtüözünün son projesi Ali Aykaç Septet Ensemble, uzun yıllardan beri üzerinde düşündüğü ve hayata yeni geçirdiği çalışmalarındandır.