Ege Oluklu (Bas)

Ankara’da doğdu. 2017 yılında liseyi bitirdikten sonra Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Caz Anasanat Dalı Kontrabas bölümüne girmeye hak kazandı. Halen lisans öğrenimine ve Burak Karaağaç ile çalışmalarına devam etmekte; Ankara’nın çeşitli sahnelerinde konserler vermektedir.