Aslı Özer (Piyano)

6 yaşında piyano eğitimine başladı. Uzun yıllar klasik batı müziği eğitimi aldıktan sonra progressive, ardından da caz müziği ile ilgilenmeye başladı. Farklı ritim kalıpları ve metodları, doğaçlama ile birleştirmeye başlayarak hem kendini keşfetmeye, hem de piyano tekniğini geliştirmeye başladı. Bu süreç, hem kendi varlığını, hem de caz müziğin hayatına olan muhteşem etkisini anlamasında önemli bir etken oldu. Klasik müzik sonrası eğitimini kendi çalışarak geliştirdi; vaktinin çoğunu araştırarak, pratik ve beste yaparak geçirdi. Cazzip Project grubu üyesi olarak Stories albümünde çaldı. Aynı grupla SAMM’s bistro sahnesinde Ankaralı müzikseverler ile buluştu. “Bestelerim duygularımın yansıması iken, doğaçlama özgürlük alanım ve tüm bunlar aslında benim kendi dilim… Kendi benliğim… Bu titreşimler dışarı çıktığında, işte o zaman anlıyorum ki hepimiz bir oluyoruz.” diyen Aslı Özer, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur.