LEVENT ÖGET İLE CAZ

etraflı konuşmalar

Adından da anlaşılacağı gibi; caz yazarı, eliştirmeni, yapımcı ve aynı zamanda bir caz fotoğrafçısı olan Levent Öget’in caz konulu söyleşileri. Levent Öget, yazarlar, eleştirmenler, müzisyenler, caz müziği yapan mekan sahipleri, programcılar, festival yöneticileri, caz dinleyicileri ile yaptığı söyleşilerle İstanbul’un caz yaşamını bize farklı bakış açılarından görmemizi sağlıyor.