Hilmi Arslanoğlu (Piyano)

Aydın’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı. Genç sanatçı Ankara’da çalışmalarına devam ediyor.