Kaan Bıyıkoğlu (Piyano)

Caz müziği ile ilk olarak Ankara Fen Lisesinde öğrenci olduğu yıllarda ilgilenen Kaan Bıyıkoğlu ODTÜ’de lisans ve yüksek lisans eğitimi sırasında Prof. Semra Kartal ile klasik piyano çalıştı ve bir yandan da Tuna Ötenel, Okay Temiz, Yıldız İbrahimova, Yahya Dai, Sibel Köse ve Kürşat And gibi Türk cazının önde gelen isimleriyle sahne aldı. “J.S. Bach Stilinde Koral Armonizasyonu İçin Bir Markov Modeli” başlıklı teziyle ODTÜ Enformatik Enstitüsünde yüksek lisansını tamamladı. Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuvarında Mehmet Okonşar’ın öğrencisi olarak klasik piyano alanında yüksek lisansına başladı ve yine aynı kurumda Sami Hatipoğlu ile armoni çalıştı. 2006 yılında caz çalışmalarına sürdürmek için Hollanda’ya taşındı ve Rotterdam Konservatuvarında Kris Goessens ve Rob van Bavel ile caz piyano ve armoni, Ilja Reijngoud ile kompozisyon ve orkestrasyon çalıştı. Hollanda, Belçika ve Almanya’da çeşitli festival, konser, radyo ve televizyon yayınları ve albüm kayıtlarında yer aldı. 2013 yılında Türkiye’ye dönen Kaan Bıyıkoğlu halen HUADK Caz Anasanat Dalında piyano ve armoni dersleri vermekte.