Gökhan Somel (Bas)

1987 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Viyolonsel Bölümünü bitirdi. 1997 yılına kadar Ankara Devlet Opera ve Balesi orkestrasında cello sanatçısı olarak görev yaptı. 2005 yılında Memphis Üniversitesi Kompozisyon Bölümünde Master ve Doktora eğitimini tamamladı. Viyolonsel ve kompozisyon çalışmaları boyunca caz müziğine ilgi duydu, bas ve piyano icra ederek çesitli caz topluluklarına katıldı. Halen Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarında Caz Anasanat Dalı Bölüm Başkanı ve ögretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda Can Somel Trio’da SAMM’s bistro konserlerinde izliyoruz.